Josefines 2008

Vi blei invitert til å varme opp for våre musikalske fettere De Musikalske Dvergene fra Bergen (hvis du ikke har sjekka dem ut er du ingen ekte D&D-fan!) på Josefines høsten 2008. Med Dag Inge Bruflot bak trommene var vi på vårt aller mest rocka. Det likte dvergene, men deler av publikummet deres (ca de 98 prosentene som kom fra Bergen) syntes det blei for østlandsk. Nå var Hans-Martin Fisknæs kommet inn på bass og Knut Nygaard hadde hengt med lenge på sang og gitar.


-25 februar 2012